Securitate IT

Evaluarea securitatii sistemelor informatice si de comunicatii (SIC), inclusiv pentru sistemele informatice industriale de tip SCADA:
 • Analize de configuratii hardware si software.
 • Evaluarea sistemelor active si pasive de detectie a intruziunilor.
 • Managementul riscului de securitate (amenintari, vulnerabilitati asociate, masuri de securitate, analize de impact, determinarea riscurilor, recomandari, raportul privind analiza riscului).
 • Propunerea unor soluții pentru reducerea riscului de securitate.
 • Evaluarea politicilor de securitate.
 • Teste de penetrare.
In acest sens actionam prin:
 • Elaborarea Planului de Actiune (Statement of Work)
 • Colectarea de informaţii relevante despre instituția auditată, în vederea utilizării lor, în cadrul etapelor următoare
 • Analiza și evaluarea documentației specifice
 • Analiza datelor și informațiilor rezultate în urma parcurgerii etapelor anterioare și pregătirea raportului de audit
 • Finalizarea raportului de audit care documenteaza operatiunile si testele intreprinse, prezentarea rezultatelor obtinute si formularea concluziilor
 • Recomandări, în vederea creșterii nivelului de Securitate al SIC, inclusiv prin prezentarea de soluții de ordin tehnic, ce vor veni în sprijinul obiectivului propus.
Astfel asiguram :
 • O mai buna detectare si gestionare a incidentelor de securitate cibernetica
 • O mai buna coordonare a raspunsului la incidente de securitate cibernetica (interoperabilitate intre stakeholderi/raspuns prin asistenta specializata)
 • Detectare si remediere in timp real a eventualelor vulnerabilitati de securitate cibernetica (prin teste periodice executate de personal specializat ICS – CERT)
 • Colectare organizata si centralizata de date relevante a incidentelor de securitate cibernetica de la membrii ICS – CERT