Securitate HR

Evaluam securitatea companiei dumneavoastra din perspectiva procedurilor aplicate pe componenta de Resurse Umane referitor la:
 • Modul de intocmire a dosarelor de personal.
 • Modul de gestionare a dosarelor de personal.
 • Accesul la datele din dosarele de personal.
 • Registrul General de Evidenta a Salariatilor.

 

Efectuam verificari si testari complexe de personal:
 • Verificari privind conformitatea datelor declarate de angajat si cuprinse in dosarul de personal, cu realitatea.
 • Verificarea loialitatii angajatilor fata de companie.
 • Verificari privind implicarea angajatilor in activitati ce contravin legilor, de natura a afecta imaginea companiei.
Furnizam servicii periodice de evaluare, privind consistenta masurilor/deciziilor adoptate, gradul lor de implementare, constientizare/cunoastere la nivelul angajatilor, prin:
 • Testari periodice ale angajatilor, efectuate de personal specializat.
 • Analiza periodica a situatiei din interiorul companiei, in ceea ce priveste securitatea resurselor umane, mai ales prin prisma eventualelor incidente de securitate survenite.
 • Training-uri specializate pentru asigurarea insusirii de catre angajati a conceptelor de baza in ceea ce priveste securitatea resurselor umane.

 

Evaluam compania dumneavoastra, din perspectiva atributiilor si a responsabilitatilor diverselor substructuri/angajati si a rolurilor acestora in asigurarea securitatii pe diversele sale paliere prin:
 • Analiza atributiilor personalului angajat in asigurarea securitatii resurselor umane
 • Elaborarea unor seturi de proceduri acolo unde acestea lipsesc
 • Urmarirea modului in care procedurile de securitate sunt insusite, aplicate si respectate
 • Elaboram, pe componenta de Resurse Umane, standarde, reguli si proceduri specifice, pentru departamente (structuri) si domenii de activitate.

 

Evaluam compania dumneavoastra din punct de vedere al eventualelor riscuri de securitate pe componenta de resurse umane, cu privire la nerespectarea politicilor GDPR, prin:
 • analiza modului in care se stabilesc atribuţiile concrete ce vor reveni persoanei care îşi va asuma rolul de responsabil (de ex., dacă se modifică contractul de muncă existent sau se încheie un nou contract, part-time, pentru acest rol)
 • analiza modului dacă şi cum se reflectă rolul şi structura de suport a responsabilului în organigrama societăţii şi în eventuale regulamente de funcţionare sau politici interne
 • analiza modului dacă şi cum se asigură linia de raportare corectă având în vedere cerinţa din Regulament ca responsabilul să poată raporta conducerii organizaţiei
 • anliza modului in care sunt mecanismele interne ce trebuie definite pentru a asigura protecţia responsabilului cu protecţia datelor, având în vedere că Regulamentul prevede o protecţie specială a acestui rol tocmai pentru a-i asigura independenţa