Analiza de Risc la Securitatea Fizica

Elaboram analize de risc la securitate fizica, conform Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, a HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, precum si a Instructiunii nr. 9 din 1 martie 2013, privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica.

Asiguram consultanta in identificarea celor mai bune solutii pe componenta de servicii de Paza Umana, Sisteme Tehnice de Supraveghere Video si Control Acces.

In urma analizelor efectuate, elaboram Proceduri Complete de Securitate pe componenta de Securitate Fizica.

Astfel asiguram :

 • O noua abordare pe planul strategiilor de securitate fizica prin obtinerea unor informatii relevante despre vulnerabilitatile organizatiei auditate
 • Elaborarea unui plan de management al riscului de securitate fizica, prin care se determina in mod dinamic masurile necesare si aplicabile, pentru incadrarea riscurilor de securitate fizica la niveluri acceptabile
 • Evitatarea iesirii din cadrul legal, sub rezerva ca aceste activitati au caracter obligatoriu si sunt sub regim de sanctiuni, conform Legii 333/2003, respectiv H.G 301/2012.

 

CUM se face Evaluarea de risc?

Efectuarea analizei de risc implica parcurgerea urmatoarelor etape:

 1. colectarea datelor necesare implementarii raportului;
 2. definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
 3. estimarea riscurilor unitatii beneficiare;
 4. intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
 5. analiza pe concluziile finale impreuna cu Beneficiarul si gasirea de solutii optime.

Documentatia privind analiza de risc cuprinde:

 1. raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica – suport fizic;
 2. grila de evaluare, specifica obiectului de activitate – suport fizic;
 3. documentele – suport.

Pasii premergatori colaborarii:

 1. Semnarea contractul de prestari servicii si a angajamentului de confidentialitate;
 2. Intocmirea raportului de evaluare a riscului la securitatea fizica si predarea beneficiarului;
 3. Emiterea facturii si plata serviciilor.

In speranta ca oferta noastra vine in intampinarea dorintelor dumneavoastra, va stam la dispozitie pentru orice lamurire suplimentara si va asiguram de toata seriozitatea si profesionalismul nostru.